PLATFORMA ZAKUPOWA

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz.2019) jak również postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, wymagających upublicznienia regulacjami wewnętrznymi, prowadzimy przy użyciu platformy przetargowej Login­Trade - pzp24.pl.

Formularz rejestracji

Instrukcje dla użytkowników platformy

Zamówienia publiczne z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto.

Zamówienia publiczne których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto (nie ma odpowiednika art. 4 pkt. 8 starej ustawy w nowej ustawie)

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem Platformy Zakupowej pod numerem telefonu +48 71 787 35 34 lub e-?mailem: kontakt@logintrade.pl