W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Data uchwały:
2020-12-22

Numer uchwały:
XXIX/222/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia