W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miedźna na lata 2021-2023

Data uchwały:
2020-12-22

Numer uchwały:
XXIX/220/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.