W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2021

Data uchwały:
2020-12-22

Numer uchwały:
XXIX/217/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego