W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 - 2029

Data uchwały:
2020-12-28

Numer uchwały:
XXIX/216/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.