Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku.

CPV:
75520000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
15.12.2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Oferty można składać do:
2020-12-15 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-12-15 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
zgodznie z SIWZ

Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące