W sprawie:
przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji projektu pt. "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data uchwały:
2020-11-24

Numer uchwały:
XXVII/209/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia