W sprawie:
w sprawie zawarcia porozumienia między gminą Miedźna a gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Parafii Ewangelicko - Augsburskiej na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Data uchwały:
2020-11-24

Numer uchwały:
XXVII/208/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia