W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020 - 2027

Data uchwały:
2020-11-24

Numer uchwały:
XXVII/205/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia