Symbol:

31

Wydział:

Referat Podatków i Opłat

Podstawa prawna:

1.Art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 782)
2.Ustawa z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546, z późn. zm.)

Opłaty:

Opłata skarbowa: potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy przez wójta jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi:
7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Opłat

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy


Wymagane dokumenty:

- wniosek (ewentualny wzór stanowi załącznik do niniejsze procedury)

- oryginał umowy dzierżawy