UCHWAŁA NR XXI/170/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

1.      Jaka pomoc wynika z uchwały

 Uchwała umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj  2020 r.

2.      Kto może skorzystać z uchwały

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  Są podatnikami podatku od zlokalizowanych w Gminie Miedźna nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • Ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a ich płynność finansowa w związku z tym uległa pogorszeniu

• Ich działalność gospodarcza została ograniczona wskazanymi w uchwale przepisami. Ograniczenie to dotyczy działalności:

a)      polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A),

b)      związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

c)      związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

d)      związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

e)      usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

f)        związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

e)  związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

 

• Wykazali zwolnienie poprzez złożenie korekty:

- informacji IN-1 wraz z załącznikami - osoby fizyczne,

- deklaracji DN-1wraz z załącznikami – osoby prawne.

 • Złożyli Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – załącznik  do uchwały

 

Korektę deklaracji DN - 1 i Informację IN – 1 wraz z formularzem można przesłać pocztą na adres Referat Podatków i Opłat, Urząd Gminy Miedźna ul.Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub złożyć go za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki (przy wejściu do Urzędu)

 

 Przypominamy również o możliwości wnioskowania o ulgę podatkową na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – dotyczy wszystkich podatników w uzasadnionych przypadkach.