Osoba odpowiedzialna: Iwona Maśka   tel.  /32/ 211 61 96  wew. 26  e-mail: i.maska@miedzna.pl    

 Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1.Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

2. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

3.Kontrola ochrony informacji niejawnych.

4. Opracowanie i aktualizowanie „Planu ochrony informacji niejawnych” w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

5. Opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

6. Opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”.

7. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

8.  Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

9.  Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

10.  Przekazywanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji  niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyżej oraz ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia lub im go cofnięto.