W sprawie:
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedźna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/204/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia