W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Miedźna na lata 2018 - 2022

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/203/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia