W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Frydek

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/202/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego