W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miedźna w drodze zakupu nieruchomości gruntowej położonej we Frydku

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/201/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia