W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia - na czas oznaczony 5 lat - umów najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miedźna

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/200/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia