W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Górze oraz cmentarza komunalnego i urządzeń znajdujących się w Woli

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/199/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.