W sprawie:
wprowadzenia, określenia zasad ustalania, wysokości stawek oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/197/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.