W sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/196/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.