W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2021 na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/195/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.