W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2021 roku

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXVI/194/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.