Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku.

CPV:
45214210-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
15.12.2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna

Oferty można składać do:
2020-11-20 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-11-20 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
tak

Uwagi:


Firmy uczestniczące