W sprawie:
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego w Katowicach wraz z odpowiedzią na skargę

Data uchwały:
2020-09-10

Numer uchwały:
XXIV/191/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia