W sprawie:
wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania (...)

Data uchwały:
2020-09-10

Numer uchwały:
XXIV/190/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia