W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020


Data uchwały:
2020-09-10

Numer uchwały:
XXIV/188/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego