Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.132.2018.MP1/AM.33 z dnia 22 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dankowice 1".