W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedźna na rok szkolny 2020/2021


Data uchwały:
2020-06-23

Numer uchwały:
XXII/183/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego