W sprawie:
zawarcia porozumienia między gminą Miedźna a gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Zbór w Pszczynie (...)

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/177/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia