W sprawie:
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźna na lata 2020 - 2025

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/175/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego