W sprawie:
przyjęcia aktualizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018 - 2021"

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/173/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia