W sprawie:
ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/172/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia