W sprawie:
ustalenia diet dla radnych za udział w pracach rady Gminy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/171/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia