W sprawie:
zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/170/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego