W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020


Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/169/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia