W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/167/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia