W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2019 rok

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/166/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia