W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2019 rok


Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/165/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia