W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XXI/164/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia