W sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pszczyńskiemu

Data uchwały:
2020-03-31

Numer uchwały:
XX/163/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia