W sprawie:
uchwalenia statutu Klubu Dziecięcego "Kubusiowe Maluchy"

Data uchwały:
2020-03-31

Numer uchwały:
XX/161/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego