W sprawie:
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźna a także specjalności i form (...)

Data uchwały:
2020-03-31

Numer uchwały:
XX/159/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia