W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020 - 2027


Data uchwały:
2020-03-31

Numer uchwały:
XX/156/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia