W sprawie:
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Miedźna

Data uchwały:
2020-03-09

Numer uchwały:
XIX/153/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego