W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna

Data uchwały:
2020-03-09

Numer uchwały:
XIX/149/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 kwietnia 2020 r.