W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu "Kubusiowe Maluchy" w Woli

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XVIII/147/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia