W sprawie:
ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XVIII/145/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia