W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2020

Data uchwały:
2020-01-24

Numer uchwały:
XVII/138/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia