W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

Data uchwały:
2020-01-24

Numer uchwały:
XVII/134/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia