W sprawie:
zmiany uchwały Nr V/47/ 2007 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 lutego 2007r. upoważniającej Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim.


Data uchwały:
2007-10-16

Numer uchwały:
XIII/E/2007

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie: